O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 26 oktyabrdagi "Banklarning kapitallashuv darajasini oshirish va ularning investision faoliyatini jadallashtirish borasida qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida"gi PQ-2420-sonli Qarori